top of page

แบบปกโปโล

ทางร้านรับผลิต แบบสีพื้น เริ่มต้น 3 โหล และแบบตัดต่อเริ่ม 5 โหล

  • ปกสีพื้น 

  • ปกขลิบริ้ว2เส้น

  • ปก 3 สี  

  • ปกทอพิเศษ  

หรือมีแบบแล้ว ส่งให้ประเมินราคางานก่อนได้นะคะ

อบถามเพิ่มเติมที่ปุ้ยค่ะ โทร/ไลน์ : 093 502 9656

bottom of page